Bưu điện KCN Tam Thăng

  • Mã bưu điện: 561175
  • Bưu cục: Bưu điện KCN Tam Thăng
  • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Bình, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: 02353525666