Bưu điện văn hóa xã Điện Thọ

  • Mã bưu điện: 564421
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Thọ
  • Địa chỉ: Thôn La Trung, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 02353741888