Bưu điện HCC Quảng Nam

  • Mã bưu điện: 561250
  • Bưu cục: Bưu điện HCC Quảng Nam
  • Địa chỉ: Sô´159B, Đường Trần Quý Cáp, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: 02353770777