Bưu điện Bình Đào

  • Mã bưu điện: 561660
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Đào
  • Địa chỉ: Thôn 2 (làng Trà Đóa 2), Xã Bình Đào, Huyện Thăng Bình
  • Điện thoại: 02353679442