Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Điện Bàn

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Điện Bàn thuộc tỉnh Quảng Nam, bao gồm: Bưu điện Điện Bàn, Bưu điện HCC Điện Bàn, Bưu điện Khu Công Nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, Bưu điện Điện Ngọc, Bưu điện KHL KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Bưu điện Phong Thử, Bưu điện Điện Phương, Bưu điện Điện Thắng, Bưu điện văn hóa xã Điện Dương, Bưu điện văn hóa xã Điện Hòa, Bưu điện văn hóa xã Điện Tiến, Bưu điện văn hóa xã Điện Thọ, Bưu điện văn hóa xã Điện An, Bưu điện văn hóa xã Điện Hồng, Bưu điện văn hóa xã Điện Phước, Bưu điện văn hóa xã Điện Minh, Bưu điện văn hóa xã Điện Quang, Bưu điện văn hóa xã Điện Trung, Bưu điện văn hóa xã Điện Trung 2, Bưu điện văn hóa xã Điện Phong, Bưu điện văn hóa xã Thanh Quýt, Bưu điện văn hóa xã Cẩm Sa, Bưu cục khai thác cấp 2 Điện Bàn, Hòm thư Công cộng Điện Nam Đông, Hòm thư Công cộng xã Điện Thắng Nam, Bưu cục văn phòng BĐTX Điện Bàn

Bưu điện Điện Bàn

 • Mã bưu điện: 564200
 • Bưu cục: Bưu điện Điện Bàn
 • Địa chỉ: Sô´189, Đường Trần Nhân Tông, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 02353867436

Bưu điện HCC Điện Bàn

 • Mã bưu điện: 564215
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Điện Bàn
 • Địa chỉ: Sô´24, Đường Hoàng Diệu, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại:

Bưu điện Khu Công Nghiệp Điện Nam Điện Ngọc

 • Mã bưu điện: 564280
 • Bưu cục: Bưu điện Khu Công Nghiệp Điện Nam Điện Ngọc
 • Địa chỉ: Lô Hành Chính, Khu công nghiệp Điện Nam -điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 02353843297

Bưu điện Điện Ngọc

 • Mã bưu điện: 564290
 • Bưu cục: Bưu điện Điện Ngọc
 • Địa chỉ: Thôn Ngọc Vinh, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 0235943790

Bưu điện KHL KCN Điện Nam-Điện Ngọc

 • Mã bưu điện: 564310
 • Bưu cục: Bưu điện KHL KCN Điện Nam-Điện Ngọc
 • Địa chỉ: Lô Hành Chính, Khu công nghiệp Điện Nam -điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 02353843297

Bưu điện Phong Thử

 • Mã bưu điện: 564420
 • Bưu cục: Bưu điện Phong Thử
 • Địa chỉ: Thôn Phong Thử 1, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 02353741403

Bưu điện Điện Phương

 • Mã bưu điện: 564220
 • Bưu cục: Bưu điện Điện Phương
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Chiêm 1, Xã Điện Phương, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 02353867941

Bưu điện Điện Thắng

 • Mã bưu điện: 564570
 • Bưu cục: Bưu điện Điện Thắng
 • Địa chỉ: Thôn Bồ Mưng 2, Xã Điện Thắng Bắc, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 02353869601

Bưu điện văn hóa xã Điện Dương

 • Mã bưu điện: 564270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Dương
 • Địa chỉ: Thôn Hà My Trung, Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 0943773577

Bưu điện văn hóa xã Điện Hòa

 • Mã bưu điện: 564350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Hòa
 • Địa chỉ: Xóm Bùng, Xã Điện Hoà, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 0898221205

Bưu điện văn hóa xã Điện Tiến

 • Mã bưu điện: 564380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Thái Sơn 1, Xã Điện Tiến, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 0935537346

Bưu điện văn hóa xã Điện Thọ

 • Mã bưu điện: 564421
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Thọ
 • Địa chỉ: Thôn La Trung, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 02353741888

Bưu điện văn hóa xã Điện An

 • Mã bưu điện: 564400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện An
 • Địa chỉ: Thôn Phong Nhất, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 0773487247

Bưu điện văn hóa xã Điện Hồng

 • Mã bưu điện: 564440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Hồng
 • Địa chỉ: Thôn 10, Xã Điện Hồng, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 0913299252

Bưu điện văn hóa xã Điện Phước

 • Mã bưu điện: 564470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Phước
 • Địa chỉ: Thôn Nhị Dinh 1, Xã Điện Phước, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 0935985194

Bưu điện văn hóa xã Điện Minh

 • Mã bưu điện: 564530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Minh
 • Địa chỉ: Thôn Bồng Lai, Xã Điện Minh, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 0939152863

Bưu điện văn hóa xã Điện Quang

 • Mã bưu điện: 564490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Quang
 • Địa chỉ: Thôn Bảo An Tây, Xã Điện Quang, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 02353744999

Bưu điện văn hóa xã Điện Trung

 • Mã bưu điện: 564511
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Trung
 • Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Điện Trung, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 02353744969

Bưu điện văn hóa xã Điện Trung 2

 • Mã bưu điện: 564510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Trung 2
 • Địa chỉ: Thôn Nam Hà 2, Xã Điện Trung, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 0793542560

Bưu điện văn hóa xã Điện Phong

 • Mã bưu điện: 564550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Phong
 • Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Điện Phong, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 0905664317

Bưu điện văn hóa xã Thanh Quýt

 • Mã bưu điện: 564590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Quýt
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Quýt 4, Xã Điện Thắng Trung, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 0905957121

Bưu điện văn hóa xã Cẩm Sa

 • Mã bưu điện: 564610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Sa
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Điện Nam Trung, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 0763740007

Bưu cục khai thác cấp 2 Điện Bàn

 • Mã bưu điện: 564230
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Điện Bàn
 • Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: 02353868678

Hòm thư Công cộng Điện Nam Đông

 • Mã bưu điện: 564250
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Điện Nam Đông
 • Địa chỉ: Thôn 7 B, Xã Điện Nam Đông, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng xã Điện Thắng Nam

 • Mã bưu điện: 564327
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Điện Thắng Nam
 • Địa chỉ: Thôn Phong Ngũ Tây, Xã Điện Thắng Nam, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐTX Điện Bàn

 • Mã bưu điện: 564216
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTX Điện Bàn
 • Địa chỉ: Sô´189, Đường Trần Nhân Tông, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn
 • Điện thoại: