Bưu điện KHL Duy Xuyên

  • Mã bưu điện: 562719
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Duy Xuyên
  • Địa chỉ: Sô´138, Khối Phố Mỹ Hòa, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: