Bưu điện văn hóa xã Điện Dương

  • Mã bưu điện: 564270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Dương
  • Địa chỉ: Thôn Hà My Trung, Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 0943773577