Bưu điện văn hóa xã Duy Tân

  • Mã bưu điện: 562850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Tân
  • Địa chỉ: Thôn Thu Bồn Đông, Xã Duy Tân, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 02353733805