Mã bưu điện Bắc Trà My – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Bắc Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam: Bưu điện Bắc Trà My, Bưu điện HCC Bắc Trà My, Bưu điện văn hóa xã Trà Giang, Bưu điện văn hóa xã Trà Nú, Bưu điện văn hóa xã Trà Kót, Bưu điện văn hóa xã Trà Đông, Bưu điện văn hóa xã Trà Dương, Bưu điện văn hóa xã Trà Tân, Bưu điện văn hóa xã Trà Đốc, Bưu điện văn hóa xã Trà Bui, Bưu điện văn hóa xã Trà Giác, Bưu điện văn hóa xã Trà Giáp, Bưu điện văn hóa xã Trà Ka, Bưu cục khai thác cấp 2 Bắc Trà My, Hòm thư Công cộng xã Trà Sơn, Bưu cục văn phòng BĐH Bắc Trà My

Bưu điện Bắc Trà My

 • Mã bưu điện: 563600
 • Bưu cục: Bưu điện Bắc Trà My
 • Địa chỉ: Khối Đồng Bàu, Thị Trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại: 02353882336

Bưu điện HCC Bắc Trà My

 • Mã bưu điện: 563769
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Bắc Trà My
 • Địa chỉ: Thôn Dương Hòa, Xã Trà Sơn, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Trà Giang

 • Mã bưu điện: 563626
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Giang
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Giang, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại: 0339232712

Bưu điện văn hóa xã Trà Nú

 • Mã bưu điện: 563634
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Nú
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Nú, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại: 01697074446

Bưu điện văn hóa xã Trà Kót

 • Mã bưu điện: 563644
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Kót
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Kót, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại: 02353879676

Bưu điện văn hóa xã Trà Đông

 • Mã bưu điện: 563650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Đông
 • Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trà Đông, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại: 0978663835

Bưu điện văn hóa xã Trà Dương

 • Mã bưu điện: 563660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Dương
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Dương, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại: 01692335786

Bưu điện văn hóa xã Trà Tân

 • Mã bưu điện: 563670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Tân
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Tân, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại: 01642110108

Bưu điện văn hóa xã Trà Đốc

 • Mã bưu điện: 563685
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Đốc
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Đốc, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại: 01693475971

Bưu điện văn hóa xã Trà Bui

 • Mã bưu điện: 563697
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Bui
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Trà Bui, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Trà Giác

 • Mã bưu điện: 563700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Giác
 • Địa chỉ: Thôn 1a, Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại: 0961750646

Bưu điện văn hóa xã Trà Giáp

 • Mã bưu điện: 563710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Giáp
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Giáp, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại: 01694758589

Bưu điện văn hóa xã Trà Ka

 • Mã bưu điện: 563720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Ka
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Ka, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại: 01664163601

Bưu cục khai thác cấp 2 Bắc Trà My

 • Mã bưu điện: 563610
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Bắc Trà My
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Trung Thị, Thị Trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại: 02353879999

Hòm thư Công cộng xã Trà Sơn

 • Mã bưu điện: 563765
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Trà Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, Xã Trà Sơn, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Bắc Trà My

 • Mã bưu điện: 563611
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Bắc Trà My
 • Địa chỉ: Khối Đồng Bàu, Thị Trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My
 • Điện thoại: