Bưu điện văn hóa xã Cha Vàl

  • Mã bưu điện: 566060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cha Vàl
  • Địa chỉ: Thôn A Bát, Xã Cha Vàl, Huyện Nam Giang
  • Điện thoại: 0962746643