Bưu điện khai thác cấp 2 Điện Bàn

  • Mã bưu điện: 564230
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Điện Bàn
  • Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 02353868678