Thông tin bưu cục: Duy Xuyên – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Duy Xuyên, Bưu điện Cầu Chìm, Bưu điện HCC Duy Xuyên, Bưu điện KHL Duy Xuyên, Bưu điện Kiểm Lâm, Bưu điện Mỹ Sơn, Bưu điện văn hóa xã Duy Thành, Bưu điện văn hóa xã Duy Phước, Bưu điện văn hóa xã Duy Vinh 1, Bưu điện văn hóa xã Duy Nghĩa, Bưu điện văn hóa xã Duy Hải, Bưu điện văn hóa xã Duy Trinh, Bưu điện văn hóa xã Duy Châu, Bưu điện văn hóa xã Duy Tân, Bưu điện văn hóa xã Duy Hòa, Bưu điện văn hóa xã Duy Thu, Bưu điện văn hóa xã Duy Sơn 2, Bưu điện văn hóa xã Duy Sơn, Bưu điện văn hóa xã Duy Trung, Bưu cục khai thác cấp 2 Duy Xuyên, Bưu cục văn phòng BĐH Duy Xuyên

Bưu điện Duy Xuyên

 • Mã bưu điện: 562700
 • Bưu cục: Bưu điện Duy Xuyên
 • Địa chỉ: Khối Phố Long Xuyên 2 (đội 2+3), Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 02353877251

Bưu điện Cầu Chìm

 • Mã bưu điện: 562710
 • Bưu cục: Bưu điện Cầu Chìm
 • Địa chỉ: Khối Phố Mỹ Hòa, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 02353878333

Bưu điện HCC Duy Xuyên

 • Mã bưu điện: 562721
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Duy Xuyên
 • Địa chỉ: Sô´468, Khối Phố Mỹ Hòa, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại:

Bưu điện KHL Duy Xuyên

 • Mã bưu điện: 562719
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Duy Xuyên
 • Địa chỉ: Sô´138, Khối Phố Mỹ Hòa, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại:

Bưu điện Kiểm Lâm

 • Mã bưu điện: 562830
 • Bưu cục: Bưu điện Kiểm Lâm
 • Địa chỉ: Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 02353731456

Bưu điện Mỹ Sơn

 • Mã bưu điện: 562860
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Sơn, Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 02353877013

Bưu điện văn hóa xã Duy Thành

 • Mã bưu điện: 562730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Thành
 • Địa chỉ: Thôn 2 (thôn Thi Thại), Xã Duy Thành, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 02353878299

Bưu điện văn hóa xã Duy Phước

 • Mã bưu điện: 562760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Phước
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Phước, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 02353877024

Bưu điện văn hóa xã Duy Vinh 1

 • Mã bưu điện: 562780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Vinh 1
 • Địa chỉ: Thôn Hà Thuận (thôn 4b), Xã Duy Vinh, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 02353738666

Bưu điện văn hóa xã Duy Nghĩa

 • Mã bưu điện: 562740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Nghĩa
 • Địa chỉ: Thôn 3 (làng Hội Sơn), Xã Duy Nghĩa, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 0935352414

Bưu điện văn hóa xã Duy Hải

 • Mã bưu điện: 562750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Hải
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 0765944476

Bưu điện văn hóa xã Duy Trinh

 • Mã bưu điện: 562800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Trinh
 • Địa chỉ: Thôn Phú Bông (thôn 3), Xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 0906442056

Bưu điện văn hóa xã Duy Châu

 • Mã bưu điện: 562810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Châu
 • Địa chỉ: Thôn Lệ An, Xã Duy Châu, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 01229535557

Bưu điện văn hóa xã Duy Tân

 • Mã bưu điện: 562850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Tân
 • Địa chỉ: Thôn Thu Bồn Đông, Xã Duy Tân, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 02353733805

Bưu điện văn hóa xã Duy Hòa

 • Mã bưu điện: 562831
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Hòa
 • Địa chỉ: Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 0935231877

Bưu điện văn hóa xã Duy Thu

 • Mã bưu điện: 562870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Thu
 • Địa chỉ: Thôn Phú Đa 2, Xã Duy Thu, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 02353731102

Bưu điện văn hóa xã Duy Sơn 2

 • Mã bưu điện: 562880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Sơn 2
 • Địa chỉ: Thôn Trà Châu, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 0387806006

Bưu điện văn hóa xã Duy Sơn

 • Mã bưu điện: 562881
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Chiêm Sơn, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 02353878222

Bưu điện văn hóa xã Duy Trung

 • Mã bưu điện: 562900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Trung
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Nam (thôn 3), Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 0978819733

Bưu cục khai thác cấp 2 Duy Xuyên

 • Mã bưu điện: 562720
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Duy Xuyên
 • Địa chỉ: Khối Phố Mỹ Hòa, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: 02353877431

Bưu cục văn phòng BĐH Duy Xuyên

 • Mã bưu điện: 562722
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Duy Xuyên
 • Địa chỉ: Khối Phố Long Xuyên 2 (đội 2+3), Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
 • Điện thoại: