Bưu điện HCC Phú Ninh

  • Mã bưu điện: 566395
  • Bưu cục: Bưu điện HCC Phú Ninh
  • Địa chỉ: Khối phố Cẩm Thịnh, Thị Trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh
  • Điện thoại: 0339794133