Bưu điện văn hóa xã Duy Châu

  • Mã bưu điện: 562810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Châu
  • Địa chỉ: Thôn Lệ An, Xã Duy Châu, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 01229535557