Bưu điện văn hóa xã Bình Định Bắc

  • Mã bưu điện: 561720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Định Bắc
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Dương, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình
  • Điện thoại: 0794521667