Bưu điện Diêm Phổ

  • Mã bưu điện: 562420
  • Bưu cục: Bưu điện Diêm Phổ
  • Địa chỉ: Thôn Diêm Phổ, Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành
  • Điện thoại: 02353892772