Bưu điện văn hóa xã Điện Tiến

  • Mã bưu điện: 564380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Tiến
  • Địa chỉ: Thôn Thái Sơn 1, Xã Điện Tiến, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 0935537346