Bưu điện văn hóa xã Phước Kim

  • Mã bưu điện: 565200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Kim
  • Địa chỉ: Làng Luông A, Xã Phước Kim, Huyện Phước Sơn
  • Điện thoại: 01629991915