VNPOST Lý Sơn, Quảng Ngãi

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Lý Sơn, Quảng Ngãi cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Lý Sơn, Quảng Ngãi. Bưu điện Lý Sơn, Bưu điện văn hóa xã An Vĩnh, Bưu điện văn hóa xã An Hải, Bưu điện văn hóa xã An Bình, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lý Sơn, Bưu cục văn phòng VP BĐH Lý Sơn

Bưu điện Lý Sơn

 • Mã bưu điện: 571400
 • Bưu cục: Bưu điện Lý Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn
 • Điện thoại: 02553862085

Bưu điện văn hóa xã An Vĩnh

 • Mã bưu điện: 571410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Vĩnh
 • Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn
 • Điện thoại: 02553867154

Bưu điện văn hóa xã An Hải

 • Mã bưu điện: 571401
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Hải
 • Địa chỉ: Thôn Đông An Hải, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn
 • Điện thoại: 01223017586

Bưu điện văn hóa xã An Bình

 • Mã bưu điện: 571421
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Bình
 • Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã An Bình, Huyện Lý Sơn
 • Điện thoại: 01679076387

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lý Sơn

 • Mã bưu điện: 571430
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lý Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn
 • Điện thoại: 02553862085

Bưu cục văn phòng VP BĐH Lý Sơn

 • Mã bưu điện: 571422
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Lý Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã An Bình, Huyện Lý Sơn
 • Điện thoại: 02553862085