Bưu điện văn hóa xã Đức Thạnh II

  • Mã bưu điện: 573827
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Thạnh II
  • Địa chỉ: Thôn Phước Thịnh, Xã Đức Thạnh, Huyện Mộ Đức
  • Điện thoại: 02553857315