Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Điền

  • Mã bưu điện: 574080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Điền
  • Địa chỉ: Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Điền, Huyện Tư Nghĩa
  • Điện thoại: 0947844359