Bưu điện Trà Phong

  • Mã bưu điện: 572400
  • Bưu cục: Bưu điện Trà Phong
  • Địa chỉ: Thôn Trà Niêu, Xã Trà Phong, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 02553870089