Bưu điện văn hóa xã Hành Trung

  • Mã bưu điện: 572920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hành Trung
  • Địa chỉ: Thôn Hiệp Phổ Trung, Xã Hành Trung, Huyện Nghĩa Hành
  • Điện thoại: 02553968050