Bưu điện văn hóa xã Ba Bích

  • Mã bưu điện: 573380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Bích
  • Địa chỉ: Thôn Con Rã, Xã Ba Bích, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 01232497238