Bưu điện văn hóa xã Trà Thủy

  • Mã bưu điện: 572240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Thủy
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Thủy, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 01635215444