Bưu điện văn hóa xã Trà Bình

  • Mã bưu điện: 572220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Bình
  • Địa chỉ: Thôn Bình Trung, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 0988118742