Bưu điện văn hóa xã Tịnh Giang

  • Mã bưu điện: 571710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Giang
  • Địa chỉ: Thôn Cù Và, Xã Tịnh Giang, Huyện Sơn Tịnh
  • Điện thoại: 0911387044