Bưu điện Khu kinh tế Dung Quất

  • Mã bưu điện: 572100
  • Bưu cục: Bưu điện Khu kinh tế Dung Quất
  • Địa chỉ: Thôn An Lộc, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn
  • Điện thoại: 0977356025