Bưu điện Cổ Luỹ

  • Mã bưu điện: 574530
  • Bưu cục: Bưu điện Cổ Luỹ
  • Địa chỉ: Thôn Làng Cá, Xã Nghĩa Phú, Thành phố Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 02553846042