Bưu điện văn hóa xã Bình Thanh Tây

  • Mã bưu điện: 572040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thanh Tây
  • Địa chỉ: Thôn Phước Hòa, Xã Bình Thanh Tây, Huyện Bình Sơn
  • Điện thoại: 0931953833