Bưu điện văn hóa xã Trà Hiệp

  • Mã bưu điện: 572250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Hiệp
  • Địa chỉ: Thôn Của, Xã Trà Hiệp, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 01695945873