Bưu điện văn hóa xã Ba Thành

  • Mã bưu điện: 573250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Thành
  • Địa chỉ: Thôn Làng Tăng, Xã Ba Thành, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 01239889720