Bưu điện khai thác cấp 2 KT Tư Nghĩa

  • Mã bưu điện: 574200
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tư Nghĩa
  • Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa
  • Điện thoại: 02553845569