Bưu điện Sa Huỳnh

  • Mã bưu điện: 573660
  • Bưu cục: Bưu điện Sa Huỳnh
  • Địa chỉ: Thôn Thạch Bi 1, Xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: 02553860400