Bưu điện văn hóa xã Trà Phú

  • Mã bưu điện: 572210
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Phú
  • Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Trà Phú, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 01643069632