Bưu điện văn hóa xã Trà Lâm

  • Mã bưu điện: 572260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Trà Xanh, Xã Trà Lâm, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 01267309572