Bưu điện văn phòng VP BĐH Sơn Tây

  • Mã bưu điện: 572853
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Tây
  • Địa chỉ: Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây
  • Điện thoại: 02553868205