Bưu điện văn phòng VP BĐH Tây Trà

  • Mã bưu điện: 572464
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Tây Trà
  • Địa chỉ: Thôn Hà, Xã Trà Khê, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 02553870089