Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Thương

  • Mã bưu điện: 574020
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Thương
  • Địa chỉ: Thôn La Hà 3, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa
  • Điện thoại: 01664561432