Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Dõng

  • Mã bưu điện: 571000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Dõng
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 02553829731