Bưu điện văn hóa xã Ba Động

  • Mã bưu điện: 573220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Động
  • Địa chỉ: Thôn Nam Lân, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ
  • Điện thoại: 0947737019