Bưu điện văn hóa xã Trà Xinh

  • Mã bưu điện: 572483
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Xinh
  • Địa chỉ: Thôn Trà Kem, Xã Trà Xinh, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 01696557958