Bưu điện Đức Phổ

  • Mã bưu điện: 573500
  • Bưu cục: Bưu điện Đức Phổ
  • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 5, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: 02553859011