Bưu điện Tư Nghĩa

  • Mã bưu điện: 574000
  • Bưu cục: Bưu điện Tư Nghĩa
  • Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa
  • Điện thoại: 02553845673