Bưu điện văn hóa xã Hành Nhân

  • Mã bưu điện: 572970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hành Nhân
  • Địa chỉ: Thôn Nghĩa Lâm, Xã Hành Nhân, Huyện Nghĩa Hành
  • Điện thoại: 02553965001