Bưu điện văn phòng VP BĐH Sơn Hà

  • Mã bưu điện: 572611
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Sơn Hà
  • Địa chỉ: Thôn Làng Bồ, Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà
  • Điện thoại: 02553864201