Bưu điện khai thác cấp 2 KT Nghĩa Hành

  • Mã bưu điện: 573030
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Nghĩa Hành
  • Địa chỉ: Tổ Dân Phố Phú Vinh Trung, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành
  • Điện thoại: 02553861221