Bưu điện văn hóa xã Phổ Ninh

  • Mã bưu điện: 573510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Bình, Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: 02553973113