Bưu điện văn hóa xã Phổ An

  • Mã bưu điện: 573570
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổ An
  • Địa chỉ: Thôn An Thạch, Xã Phổ An, Huyện Đức Phổ
  • Điện thoại: 02553972466