Bưu điện văn hóa xã Trà Tây

  • Mã bưu điện: 572421
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Tây
  • Địa chỉ: Thôn Tre, Xã Trà Trung, Huyện Trà Bồng
  • Điện thoại: 01626844752